Mjukvara

Mjukvara, eller Software, är det vi vanligtvis kallar dataprogram.

RaceStudio 2 (RS2)

är ett program för analys av insamlad data och för konfigurering av främst förra generationens instrument.

RaceStudio3

Detta är det senaste programmet för den senaste generationen av produkter från Aim. Detta program hanterar all kommunikation med instrumenten.

Läs mer

Firmware

Firmware är de program som finns lagrat i mätinstrumenten och styr hur dessa hanterar mätdata.
Firmware för de olika instrumenten uppdateras och utvecklas löpande.
För att få optimal funktion är det viktigt att hålla sina instrument uppdaterade med den senaste versionen av firmware

Läs mer

Utbildning

På Internet finns en rad bra filmer och tips på hur man kan använda datalogning och AiM:s produkter
Läs mer   eller här  Läs mer

Dokumentation

Här finns all dokumentation om både nya och äldre produkter från Aim

Läs mer